Timbre Variable / The score

Installatie van een groep opblaasbare beelden die allen een drieklank produceren, welke bestaan uit twee tonen uit het buurtbeeld plus een nieuwe. Door tussen de beelden door te lopen worden ze geactiveerd, waardoor er een langzame verschuiving plaats vindt van de klank.

Installation of a group inflatables, each one produce a chord of three tones; two tones from the inflatable beside and a new one. By walking past the inflatables they are activated and you hear a slow shift of the tones in the chord.

De compositie / The score:

Fis-A-Cis
A-Cis-E
Cis-E-Gis
E-Gis-B
Gis-B-Dis
B-Dis-Fis
Dis-Fis-A


See also:
Timbre Variable / fragment Klokhuis 13-04-1995