Etude de la Chute (1989) bestaat uit een serie van 4 valmachines die ieder weer 5 mogelijkheden hebben om iets te laten vallen. In de Oosterpoort in Groningen vielen er in het kader van de tentoonstelling A-Lärm 20 gewichtjes op de toetsen, de snaren en het klankbord van een vleugel. Een variant werd getoond in de Ferens Art Gallery in Hull tijdens een solotentoonstelling van Nico Parlevliet met de titel Noises of Gravitiy (1989). In C.uB.A. in Münster (Germany) waren de valmachines onderdeel van de installatie Der Klang der Schwerkraft (1989). Tijdens het Festival aan de Werf in Utrecht (1992) vielen er 20 hamers op evenzoveel ijzeren buizen, die in een groot trapportaal hingen (Etude de la Chute II).

Etude de la Chute (1989) is a serial of 4 fall machines which each has the possibility to let fall five objects. In the Oosterpoort in Groningen, within the exhibition 'A-Lärm', 20 weights have fallen on the clavier, the strings and the soundboard of a grand piano. An alternative was shown in the Ferens Art Gallery in Hull (GB) during a solo exhibition of Nico Parlevliet with the title 'Noises or Gravitiy' (1989). In C.uB.A. in Münster (Germany) the fall machines were component of the installation 'Der Klang der Schwerkraft' (1989). During 'Festival aan de Werf' in Utrecht (1992) 20 hammers fell on big iron tubes, which hung in a large staircase portal (Etude de la Chute II)

x