Singing Loop
Rusthoven / Wirdum (Groningen) 1995

Tijdens de tentoonstelling 'Lokale Ingrepen' rondom de borg Rusthoven, was de installatie Singing Loop te zien en te horen. Een borg is een oude versterkte boerderij. Er omheen is een singel, gracht en bomenrij, die niet alleen bescherming biedt tegen indringers, maar ook tegen de wind. Om de historische grens van de bewoners van deze beschermde plek te definiëren, hing Parlevliet 400 meter buis in de bomen in een lus, waar kleine ijzeren balletjes door rolden.

During the exhibition ' Local Interventions ' around the 'borg Rusthoven' you could see and hear the installation Singing Loop. A 'borg' is an old reinforced farm. There is a path around with trees and a canal, which offers not only protection against invaders, but also against the wind. To define the historical periphery of the occupants of this protected area, Parlevliet hung 400 meters tube in a circular way in the trees, wherein small iron balls were rolled.

see movie