En Zie Het Was Goed / Kortenhoef 1996

En zie het was goed was onderdeel van de tentoonstelling "Verdwenen geuren en geluiden als associatieve dragers van herinnering" rondom het kerkje van Kortenhoef met als curator dominee Henk Abma. In de tuin van de Gooise pastorie hangt een zeelucht. Aan de waslijn hangen kledingstukken die door een ingenieus bewateringssysteem nat worden gehouden. Naarmate de tentoonstelling duurt gaat de was steeds meer naar rotte vis ruiken; vergankelijkheid naast de kerk. Constante in de installatie is het geluid; het ritme van de van het wasgoed vallende druppels op de zinken teilen en emmers, als de immer doortikkende tijd.

'And see it was well' is the title of a component of the exhibition "Disappeared scents and sounds as a associative support of memory" around the little church of Kortenhoef (near Hilversum); pastor Henk Abma as curator. In the garden the smell of the sea is hanging in the air. On the laundry line clothes is hanging. They are kept wet by an ingenious water system. Within the time of the show the laundry will smell more and more to rotten fish; eternity beside the church. In the installation the sound is a constant factor; the rhythm of the water drips on the zinc basins and buckets, such as a clock gives the time.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsee movie