Op de over het algemeen erg rustige Archeologische afdeling in het Fries Museum in Leeuwarden, hoorde je (in het kader van de tentoonstelling 'De Kleine Parade' georganiseerd door Praktikabel) geluiden van een archeologische opgraving, zoals het scheppen en schoffelen. Het doen van een ontdekking heeft het geluid van de graafmachine als achtergrond. Door deze geluiden heen is het droge verslag gemonteerd van het opmeten van 'de put'.


On the generally very quiet department of archaeology in 'Het Fries Museum' in Leeuwarden, you hear now (in the context of the show 'De Kleine Parade', organised in 2002 by Praktikabel / Leeuwarden) sounds of an archaeological unearthing, such as shoveling and shuffling. The making of a discovery has on the background the sound of the engine of the excavator. By these sounds the dry report has been assembled of measuring the archaeological site.

Thanks to Masja Parlevliet

listen to a fragment of the installation