Een praatbeeld, een denkbeeld
Dordrecht 2002

Opdracht was het verbijzonderen van de toegang tot de basisschool de Horizon in Dordrecht. Met tekstballonnen uit stripverhalen als inspiratiebron zijn 2 driedimensionale aluminium tekstballonnen op de zuiltjes van het toegangshek geplaatst, als woorden zonder geluid.

Statue for talks, statue for thoughts

The task was to make the access to the primary school particular. With text balloons of cartoons as an inspiration source, there are placed two three-dimensional aluminium text balloons beside the gate of the school, as words without sound.

see: detail
see: onthulling / revelation