Werkkamer wethouder Spigt - 2002

Als wethouder van Kunsten, Sociale Zaken en Welzijn van de gemeente Dordrecht, laat Hans Spigt ieder jaar zijn bureau inrichten door een kunstenaar. Parlevliet's ingreep berust op het principe van de camera obscura en het verhaal van de grot van Plato; het uitzicht vanuit de werkkamer van de wethouder wordt ondersteboven op de tegenovergestelde wanden geprojecteerd als reflectie van de stad en haar bewoners.

Room of alderman Spigt - 2002
as an alderman for arts, social matter and well-being of the town Dordrecht, Hans Spigt gives every year an order to design his office by an artist. The intervention of Parlevliet is based on the principle of the camera obscura and the tale of the cave of Plato; the view from the room of the alderman is upside down projected on the opposed walls as a reflection of the city and its occupants.

xxxxxxxxxxxxxx360º picture: use the cursor to twist left or right