XXXXX


camping aan zee / 2003

In de solo tentoonstelling 'Seriewerk' in Teekengenootschap Pictura in Dordrecht nam de installatie 'Camping aan Zee' een prominente plek in; al wandelend over een schelpenpad hoor je geluiden van zee, de camping en jouw eigen voetstappen uit de reagerende tafeltjes komen.

In the solo exhibition 'SerieWerk / Serial Works' in Teekengenootschap Pictura in Dordrecht (2003), the installation 'Camping at Sea' took a prominent place; walking along a shell path tables were reacting with the sound of the sea, of  the camp-site, of your own run concerning the path.

See: an impression
See:the discussion of the exhibition


xxxxxxxxxxxxxx