Crying Carpet 2003

Bij Crying Carpet wordt het publiek direct betrokken omdat het met zijn eigen beweging het werk in werking stelt. Of anders gezegd: het kunstwerk reageert op de actie van de kijker, waardoor communicatie ontstaat tussen de toeschouwer en het werk èn tussen de toeschouwers onderling; want het kunstwerk geeft haar geheim pas werkelijk prijs als alle voetpompen worden bediend.

In Crying Carpet members of the public are directly involved because their own movements trigger the work off. In other words, the work of art reacts to the viewer's actions, creating a line of communication between the viewer and the work and also amongst viewers themselves. The carpet really only reveals its secrets if all the foot pumps are operated.

See: movie