Satzmachine / ritme op zonne-energie / Ravesteyn Heenvliet / 2013

De koppeling Satzmachine- zonnepaneel is een wezenlijk onderdeel van het concept. Er ontstaat een zichtbare relatie tussen beeld en de zon, tussen kunst en natuur. Bij zwaar bewolkt weer zal het beeld niet bewegen, bij weinig zon zal het langzaam gaan werken en bij meer zon zal de Stazmachine diverse ritmes hoorbaar en zichtbaar maken.Satzmachine / rhythm on sun-energy /
Ravensteyn Heenvliet / 2013

The link Satzmachine - solar cell is a substantial component of the concept. There is a visible relation between sculpture and the sun, between art and nature. With cloudy weather the sculpture will not move. With a little sun it will work slowly and with more sun the Satzmachine will make several rhythms audible and visible.


see movie