Website van Nico Parlevliet, beeldend geluids kunstenaar.

Oorspronkelijk opgeleid als fotograaf (1969-1974, Fotovakschool, Den Haag) besluit Nico Parlevliet desondanks in 1975 naar de kunstacademie te gaan (Academie Minerva, Groningen). Al tijdens zijn studie begint hij reeksen foto's, tekeningen en schilderijen van beweging te maken. In de laatste academiejaren werkt hij veel met video en 16mm film. Hij studeert in 1979 cum laude af met een werk waarin film een belangrijk deel uitmaakt van de installatie.
Woont en werkt sinds 1997 in Dordrecht. Is daarnaast sinds 1998 adviseur voor Kunst in de Openbare Ruimte voor de Stichting Centrum Beeldende Kunst te Rotterdam.

Ontdaan van alle verhalende, psychologische en sociale contexten, zijn het juist processen die Nico Parlevliet interesseren en niet het uiteindelijke beeld. Daarom onderzoekt hij zintuiglijke ervaringen door omgevingen te scheppen waarin iets gebeurt. Verandering, beweging en het speelse, toevallige element daarin, zijn de oorsprong van zijn fascinatie.

Al heel lang is, naast beweging, geluid zijn onderzoeksterrein. Om klank te ontrafelen en zichtbaar te maken, ontstaan mechanieken, installaties en video’s. De vorm wordt bepaald, net zoals bij muziekinstrumenten, door de functie om geluid te produceren. Maar ook hier gaat het hem in wezen niet om het geluid zelf, maar om het proces van de beweging waaruit het geluid voortkomt. Kortom, zijn werk bestaat uit het spelen met de registratie van verandering.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

This is the website of Nico Parlevliet, sound related visual artist.

Originally trained as a photographer (1969-1974, Fotovakschool, The Hague) however Nico felt restricted in expressing himself and thus he decided to enrol into Art School (1975-1979, Academie Minerva, Groningen). During his studies he starts making series of photographs, drawings and paintings from movement. In the last academic years, he works a lot with video and 16mm film. He studies in 1979 cum laude with a work in which film is an important part of the installation.
He works and lives in Dordrecht since 1997 and besides his work as an artist he also works since 1998 as an advisor for Art in Public Space to the Centre of Contemporary Art (Stichting Centrum Beeldende Kunst) in Rotterdam.

Stripped of all narrative, psychological and social contexts, the interests of Nico Parlevliet are the processes and not the final image. Therefore he explores sensory experiences to create environments by which something happens. Change, movement and the playful, accidental element therein, are the origin of his fascination.

For a long time sound is his field of research. To unravel and show sound, he makes mechanisms, installations and video’s. The shape is determined, like musical instruments, by the function to produce sound. But also here the essentially thing is not the sound itself, but the process of the movement from which the sound emerges. In short, his work consists of playing with the registration of change.