Locatie observatie: bovenste filmpje: dijkhoogte onderste filmpje: huidige locatie
uitkomst: locatie verhogen tot dijkniveau geeft een vergroting van het uitzicht van
180 graden en een kijk op de Maas en de skyline van Feijenoord.