Mind Pointers – Dafang / China

Op uitnodiging van China Cultural Media Group heeft Nico Parlevliet samen met Wouter Klein Velderman, Maartje Korstanje, Herman Lamers, Paul Segers, Tanja Smeets en André Pielage een maand gewerkt aan het project Dutch Cultural Village Dafang. Zij zouden dit jaar (2020) het werk afmaken en definitief plaatsen, maar door de Corona pandemie is dat tot nu toe niet doorgegaan. De laatste foto geeft een indruk van het definitieve resultaat. De video geeft een eerste indruk van hoe mijn werk eruit zou gaan zien.

2019 – Mind Pointers
Parlevliet heeft een kunstwerk ontworpen waarin Nederlands cultureel erfgoed naadloos aansluit op Chinees cultureel erfgoed. In zijn installatie gebruikt hij zes enorme porseleinen vazen ​​uit Jindezhen als basis voor zes windmolens, die de Chinese windrichting laten zien door middel van windvangers in de vorm van Hollandse wolken. Het kunstwerk staat aan de rand van één van de vijvers van Dafang en is zichtbaar vanaf de weg. Het zal bij de minste wind al bewegen en bezoekers een moment van contemplatie bieden ter ere van Lu Xiangshan’s taoïstische inzichten. Lu Xiangshan staat bekend om de volgende uitspraak:

Als een wijze in het oosten opkomt,
De geest is hetzelfde
En dat is ook de reden.

Wat hij bedoelde is dat de geest vanuit alle windrichtingen en te allen tijde hetzelfde belang heeft. Uit deze fundamentele stelling trok hij de volgende conclusies: de geest heeft voorrang op alle dingen, en die rede heeft universele geldigheid.

At the invitation of China Cultural Media Group, Nico Parlevliet worked on the Dutch Cultural Village Dafang project together with Wouter Klein Velderman, Maartje Korstanje, Herman Lamers, Paul Segers, Tanja Smeets and André Pielage. They would finish the work this year (2020) and place it permanently, but due to the Corona pandemic, this has not happened so far. The last photo gives an impression of the final result. The video gives a first impression of what my work would look like.

2019 – Mind Pointers
Parlevliet has a work of art designed in which Dutch cultural heritage connects seamlessly with Chinese cultural heritage. In his installation, he uses six enormous porcelain vases from Jindezhen as the basis for six windmills, which shows the Chinese wind direction by means of windcatchers in the form of Dutch clouds. The artwork stands on the edge of one of Dafang’s ponds and is visible from the road. It will engender an ongoing movement, offering visitors a moment of contemplation in honor of Lu Xiangshan’s Taoist visions. Lu Xiangshan is known for the following ruling:

When a sage comes up in the east,
The mind is the same
And that is also the reason.

What he meant is that the mind has the same importance all directions and at all times. From this fundamental thesis he drew the following conclusions: the mind takes precedence over all things, and that reason has universal validity.

link to >  a CCTV documentary about the festivities around the philosopher Lu Xiangshan and  the village Dafang  > Use a browser within the Adobe Flash player or use this QR-code if you have a smartphone >