After Van Strij

2014 – Abraham van Strij was een Nederlandse schilder die leefde van 1753 tot 1826. Hij maakte dit schilderij ‘Interieur met vrouw en kind’ en Nico Parlevliet maakte een volgend object, waarin de zintuiglijke ervaring van het geschilderde onderwerp het onderwerp was. Het schilderij hangt in het Dordrechts Museum, het object bevindt zich op dit moment in Teekengenootschap Pictura in de tentoonstelling‘200 jaar [schilder] kunst’ [tot 10 nov. – 2014].

2014 – Abraham van Strij was a Dutch painter who lived from 1753 to 1826. He made this painting “Interior with a wife and child’ and Nico Parlevliet made a subsequent object, in which the sensory experience of the painted was the subject. The painting is in the Dordrechts
Museum, the object is at this moment in Teekengenootschap Pictura in the exhibition ‘200 jaar [schilder]kunst’ [till Nov. 10 – 2014].