Babylonië

2001 – Babylonië is gemaakt in opdracht van het Textielmuseum in Tilburg en behoort sindsdien tot de collectie. De installatie bestaat uit vier wiegvormen met daarin coconachtige wezens, die reageren op elkaars geluid en dat van de omgeving. Zij bewegen door zich het éne moment op te blazen en zich daarna weer leeg te laten lopen. Ieder maakt een eigen geluid; schor, schel, sonoor en bassend, zonder elkaar te verstaan, maar dankzij de opstelling wel met een hoorbare relatie tot elkaar.

2001 – Babylonia was commissioned  by the Textile Museum in Tilburg and has been part of the collection ever since. The installation consists of four cradle shapes containing cocoon-like creatures that respond to each other’s sound and that of the environment. They move by inflating themselves one moment and then deflating themselves again. Everyone makes their own sound; hoarse, shrill, sonorous and bassing, without understanding each other, but thanks to the arrangement with an audible relationship to each other.