Banana Beauty Nr 7

2020 – Op uitnodiging van M_M_Art Space /  in de personen van Monica Dahlberg en André Smits ben ik exposant in hun galerie in Kattendijke. De selectieprocedure die zij hanteren is dat kunstenaars met elkaar verbonden zijn, doordat de eerste exposant de volgende exposant kiest, enzovoort. Uiteindelijk was de kunstenaar voor mij Herman Lamers, en de kunstenaar na mij André Pielage. Mijn bijdrage heet Banana Beauty Nr 7. De info hierover is:

Banana Beauty Nr 7 maakt deel van een een serie gevonden vormen. De serie bestaat uit 12 gevonden bananenschillen, analoog gefotografeerd in 2003 met de Hasselblad. Ik stuur deze foto in, omdat ik vind dat bij goede kunst de tijd gewoon stil staat. En op straat voor het oprapen kan liggen. Ik wil met mijn verhaal het accent leggen op het feit dat ik iets ‘uit de kast’ inzend. Juist omdat kunst tijdloos is.

 Bij interesse voor aankoop > kijk bij store

2020 – At the invitation of M_M_Art Space / in the persons of Monica Dahlberg and André Smits, I am an exhibitor in their gallery in Kattendijke. The selection procedure they use is that artists are connected, because the first exhibitor chooses the next exhibitor, and so on. Ultimately, the artist before me was Herman Lamers, and the artist after me was André Pielage. My contribution is called Banana Beauty No. 7. The info about this is:

Banana Beauty Nr 7 is part of a series of found shapes. The series consists of 12 found banana peels, photographed analogously in 2003 with the Hasselblad. I am submitting this photo because I believe that with good art, time simply stands still. And can be there for the taking. With my story I want to emphasize the fact that I am submitting something “off the shelf”. Precisely because art is timeless.

The photo is glued on aluminum 30×30 cm, price € 100. The entire series of 12 costs € 1000. Interested? > Send me a mail

Background story ( in Dutch) > link to a story of a banana