Barrière à l’Infini

Zowel in de Franse Pyreneeën in 2004 als in de Dordrechtse Biesbosch in 2005 werd ik gevraagd om een ​​werk te maken over de auditieve perceptie van oneindigheid. Concreet betekende dit: de hoorbare horizon, hoe bereik je dat ?! Een heuvelachtig gebied vraagt ​​om een ​​andere oplossing dan een plek waar je de horizon rondom kunt zien. Tegelijkertijd zocht ik naar mogelijkheden om diepgaande natuurbeleving op te doen, wat wonderwel werkt met je ogen dicht.

2004 – Montségur, Zuid-Frankrijk; dicht bos tegen de bergheuvel, de zon schijnt ‘s ochtends alleen aarzelend door de bomen, over het pad een oude slagboom. De installatie bestaat uit twee stukken Franse dakgoot, waarin 48 microfoons zijn gemonteerd; 24 gericht op het noorden en 24 op het zuiden. Door gelijke aanpassing van de amplitude en de exacte afstand tussen de microfoons, versterkten ze geluiden zodat je zo ver mogelijk kon horen (l’Infini in het Frans), zoals het gebrul van de donder aan de andere kant van de berg. Het kan de bezoeker het gevoel geven dat hij aan de rand van een onbepaalde (verboden?) ruimte staat, die je niet kunt zien, alleen horen.

Both in the French Pyrenees in 2004 and in the Dordrecht Biesbosch in 2005 I was asked to create a work on the auditory perception of infinity. More specifically this meant: the audible horizon, how can that be achieved?! 
A hilly area calls for another solution than a place where you can see the horizon all around. At the same time I looked for possibilities to gain in-depth experience of nature, which works wonderfully well with your eyes closed.

2004 – Montségur, South of France; dense forest against the mountain hill, the sun only shines hesitatingly through the trees in the morning, across the path an old barrier. The installation consists of two pieces of French roof-gutter, in which 48 microphones were mounted; 24 directed at the north and 24 at the south. By equal adjustment of the amplitude and the exact distance between the microphones, they amplified sounds so that you could hear for as far as possible (l’Infini in French), such as the roar of thunder at the other side of the mountain. It can give the visitor the feeling that they are standing at the border of an indeterminate (forbidden?) area, which you cannot see, only hear.

Audio > River from this side, Thunder and Car from the other side of the mountain