Berg in Es

2012 – Een poging om de zwaartekracht een geluid te geven. Een motor van een oude stofzuiger blaast de berg op. Eenmaal vol, stopt de motor en loopt de berg heel langzaam leeg. Koperen tongen trillen en nemen het geluid van de stofzuiger over: het akkoord van Es. Hier gepresenteerd bij de opening van het culturele seizoen in Leeuwarden.

2012 – An attempt to give a sound to gravity. An old vacuum cleaner motor blows up the mountain. Once full, the engine stops and the mountain empties very slowly. Copper tongues vibrate and take over the sound of the vacuum cleaner: the chord of Es. Presented here at the opening of the cultural season in Leeuwarden.