Between Red And Green

2011 – KiV22, Dordrecht, Nederland; installatie ‘Between Red and Green’ is een studie met twee machines. Eén machine kan 5 dingen laten vallen, de andere machine kan 5 akties laten plaats vinden, inclusief de beweging van de rode en groene transparanten.

2011 – KiV22, Dordrecht, The Netherlands; installation ‘Between Red and Green’ is a study with two machines. One machine can drop 5 things, the other machine can make 5 actions, including the movement of the red and green transparencies.