Camping aan Zee

2003 – In de solo tentoonstelling ‘Seriewerk’ in Teekengenootschap Pictura in Dordrecht nam de installatie ‘Camping aan Zee’ een prominente plek in; al wandelend over een schelpenpad hoor je geluiden van zee, de camping en jouw eigen voetstappen uit de reagerende tafeltjes komen.

2003 – In the solo exhibition ‘Serial Works’ in Teekengenootschap Pictura in Dordrecht, the installation ‘Camping at Sea’ took a prominent place; walking along a shell path tables were reacting with the sound of the sea, of ┬áthe camp-site, of your own walk concerning the path.