Cellar

2013 – Cellar is een film die bestaat uit één opname van 30 minuten met een beweging van 360 graden van de oude kelder onder mijn atelier. De kamer was vies en verwoest door asbest, en deed denken aan een vuile gevangeniscel. Speciaal voor deze opname heb ik een mechanisme gemaakt dat de beweging gedurende deze lange tijd constant houdt. Normaal is geluid de drager van mijn video’s, maar door bewust geen geluid te gebruiken in deze opname, zal de stilte zijn eigen dramatische toevoeging zijn.
De video is bekroond met de Picturaprijs 2013 en was in een oplage van 5 te koop, na nu  nog 3 > mail to: nico@parl.nl.

2013 – Cellar is a film consisting of one shot of 30 minutes with a move of 360 degrees of the old cellar under my studio. The room was dirty and ruined by asbestos, reminiscent of a dirty prison cell. Special for this shot I made a mechanism which keeps the movement for this long time constant. Normal is sound the carrier of my videos, but using aware no sound in this shot, the silence will be his own dramatic addition.
The video was awarded the Pictura Prize 2013 and was for sale in an edition of 5, after now only 3 > mail to: nico@parl.nl.

link > naar een artikel in de plaatselijke krant (Dutch)