Communicerend Septiem

2013 – Zeven luchtzakken zijn met elkaar verbonden door slangen onder de grond. Zij staan op een driepoot, één daarvan doet dienst als fluit, de andere twee geven de lucht door. De fluiten hebben ieder een grondtoon uit de toonladder van Cis. Als verlaten oude camera’s, of oneerbiediger ‘als vuilniszakken op statief’ staan ze klaar om te reageren. Hier in de Anningahof in Zwolle. Nadert iemand dan blaast één zak zich vol en geeft daarna de lucht door aan de volgende. Het gevolg is een reeks van fluittonen, soms laag, soms hoog, door druk en overdruk.

2013 – Communicating Seventh – Seven air bags are connected by underground hoses. They stand on a tripod, one of which serves as a flute, the other two let pass the air. The flutes each have a ground note from the scale of C sharp. Like abandoned old cameras, or more irreverent ‘like garbage bags on a tripod’, they are ready to respond. Here in the Anningahof in Zwolle, The Netherlands. When someone approaches, the first bag blows up and then passes the air on to the next. The result is a series of whistles, sometimes low, sometimes high, due to pressure and overpressure.