De Zucht

1991 – In het najaar vonden er in het Grand Theatre diverse opvoeringen van het door Vincent Alders geregisseerde stuk De Zucht plaats voor zowel kinderen als volwassenen. Het toneel was geheel gevuld met opblaasbare objecten van Nico Parlevliet. Ook het décor- en kostuum ontwerp was van zijn hand.

1991 – In the autumn various performances of the play The Sigh, directed by Vincent Alders, took place in the Grand Theater for both children and adults. The stage was completely filled with inflatable objects by Nico Parlevliet. The décor and costume design were also his.