Descending a Staircase

2020 – De video ‘Descending a staircase‘ is een poging om een hedendaags geluid te geven aan het beroemde schilderij met dezelfde naam, gemaakt door Marcel Duchamp in 1912. De plaats van handeling is in mijn ateliergebouw, waar ik ook de voetdoedelzakken heb gemaakt.

In de tentoonstelling ‘En Nu’ in Teekengenootschap Pictura kreeg de video een prachtige plek boven een trap, waardoor er een soort spiegeling ontstond.

2020 – The video ‘Descending a staircase‘ is an attempt to give a contemporary sound to the famous painting of the same name, made by Marcel Duchamp in 1912. The scene is in my studio building, where I also made the foot bagpipes.

In the exhibition ‘En Nu’ in Teekengenootschap Pictura, the video was given a beautiful place above a staircase, creating a kind of reflection.

link > The video was also included in the international show Urban Body in Action