Drawings

Tinimini Room is een fris initiatief van de Dordtse kunstenaars Ralf Kokke en Casper Prager. In  februari 2022 was er een internationale oproep om werk in te leveren voor een digitale expositie vanwege het feit dat er nog regels waren in verband met het Corona virus. De restrictie was dat het werk niet groter dan A3 mocht zijn. De Online Exhibition Omicron Edition was een groot succes, de ingeleverde werken zijn erg gevarieerd en bij de eerste online oproep werden al 50 werken verkocht. Aansluitend werd op zaterdag 21 mei 2022 de galerie werkelijk geopend met de Offline Exhibition van 300 geselecteerde werken. Ook de twee ingezonden tekeningen van Nico Parlevliet werden tentoongesteld. Alle werken zijn te koop voor de prijs van  € 250,— (incl BTW, excl. verzending)

Tinimini Room is a fresh initiative by Dordrecht artists Ralf Kokke and Casper Prager. In February 2022 there was an international call to submit work for a digital exhibition due to the fact that there were still rules regarding the Corona virus. The restriction was that the work could not be larger than A3. The Online Exhibition Omicron Edition was a great success, the submitted works are very varied and 50 works were sold during the first online call. Subsequently, on Saturday 21 May 2022, the gallery was actually opened with the Offline Exhibition of 300 selected works. The two drawings submitted by Nico Parlevliet were also exhibited. All works are for sale for the price of €250 (incl. VAT, excl. shipping).