Experience Art

2012 / 2013 – In opdracht van het Dordrechts Museum (Dordrecht, Nederland) maakte Nico Parlevliet specifieke objecten om de inhoud van het museum met alle zintuigen te ervaren. Het evenement was voor middelbare scholieren aan het begin van het schooljaar.

2012 / 2013 – Commissioned by the Dordrechts Museum (Dordrecht, the Netherlands), Nico Parlevliet created specific objects to experience the content of the museum with all senses. The event was for high school students at the beginning of the school year.