Fiësta del Sol

2005 – De vraag van het Centrum Beeldende Kunst Dordrecht was een beeldje te ontwikkelen voor de Artotheek (kunstuitleen).Het moest makkelijk te transporteren zijn, daarom is de verpakking tegelijk de sokkel. In het uitleenbeeld zijn zonnepaneeltjes verwerkt, die bij voldoende licht energie leveren aan electromotortjes, die op hun beurt weer allerlei materialen laten klinken. Door beweegbare kleppen is de hoeveelheid licht te regelen, waardoor het mogelijk is om de klanken afzonderlijk, tegelijk of helemaal niet te laten horen. Totdat de zon ondergaat is het feest.

2005 – The request of the Centrum Beeldende Kunst Dordrecht was to develop a figurine for the Artotheek (art lease) It had to be easy to transport, which is why the packaging is also the base. In the lending image are solar panels processed that supply energy to electric motors when there is sufficient light, which in turn make all kinds of materials sound. The amount of light is reduced by movable flaps making it possible to have the sounds heard individually, simultaneously, or not at all. It’s party time until the sun goes down.