Flaneur

2018 – 38CC, Delft vierde haar 10 jarig bestaan met een jubileumexpositie van kunstenaars, die de afgelopen 10 jaar in 38CC hadden tentoongesteld, getiteld ‘First Decade’.

Nico Parlevliet presenteerde daar ‘De Flaneur’, een werk wat aan het begin staat van een nieuwe richting in zijn werk: Flaneren is op een associatieve manier wandelen en was meestal een stadse bezigheid. Walter Benjamin gebruikte deze manier van handelen ook in zijn geschriften, zoals in zijn levenswerk Das Passagen-Werk, waarin hij zich ten doel stelt om als flaneur te filosoferen. Parlevliet’s doel zal het flaneren in creatieve zin zijn.

2018 – 38CC, Delft celebrated its 10th anniversary with a jubilee exhibition of artists who had exhibited in 38CC for the past 10 years, titled ‘First Decade’.

There Nico Parlevliet presented ‘De Flaneur’, a work that marks the beginning of a new direction in his work: Strolling is walking in an associative way and was usually an urban activity. Walter Benjamin also used this way of acting in his writings, such as in his life’s work Das Passagen-Werk, in which he aims to philosophize as a flaneur. Parlevliet’s goal will be to stroll around in a creative sense.