Floating Reflection

In de tentoonstelling Veldwerk 2010 was een tweede werk van Nico Parlevliet, wat dreef in een waterplas achter de Wormerdijk. Omdat het eerste object verankerd was kon het geheel draaien op deĀ  wind, waardoor je vanaf de dijk een steeds anders ogend beeld zag.

The exhibition Veldwerk 2010 included a second work by Nico Parlevliet, which floated in a pond behind the Wormerdijk. Because the first object was anchored, the whole could turn on the wind, so that from the dike you could see an ever-changing image.