Getijde Machine

1985 – Getijdemachine –┬áModel voor een baken op zee, de poten staan op de zeebodem het wit-gele drijvertje gaat door het tij naar boven of beneden, met als resultaat dat je, door luchtverplaatsing langs koperen tongen, lange tonen hoort, wanneer je voorbij vaart ; bij eb een andere toon dan bij vloed.

Bij interesse voor koop: stuur me een email

1985 – Tide Machine – Model for a land-mark on sea. The legs of the model stands on the sea bottom. The float (the yellow-white thing) goes by the tide up or down, so by the transport of air copper tongues will tremble, so you will hear long tones when you sail past the machine; at ebb tide there is another tone then at high water.

For sale when you send me an email.