Het Kom Project

1996 – Het Komproject was een opdracht van de provincie Groningen samen met de Vereniging Kleine Dorpen om het razende verkeer wat in te tomen bij het naderen van de bebouwde kom. Om het perspectivisch verschijnsel van anamorfose goed waar te nemen moet de automobilist langzaam gaan rijden. Het project omvat 8 locaties in 4 gemeentes.

1996 – The Bowl project was a commission of the province Groningen together with the ‘Vereniging Kleine Dorpen’ to curb the speed of the traffic when they approach the villages. When you want to see the perspective phenomenon of anamorfose you must slow down your speed. The project includes 8 locations and it’s been realized in 4 municipalities.