Berg in Es

2020 – Berg in Es is een oude poging om de zwaartekracht een geluid te geven. Oorspronkelijk was de motor die de berg opblies een oude stofzuiger. Eenmaal vol, stopte de motor en liep de berg heel langzaam leeg. In de zinken toeters trillen koperen tongen en nemen het geluid van de stofzuiger over: dat geluid is getraceerd en bleek het akkoord van Es te zijn. Nu gaat de gerestaureerde versie van de Berg in Es met de nieuwe motor een stuk sneller omhoog, maar de tonen die uit de toeter komen zijn nog steeds tonen uit het akkoord van Es. Herman Lamers bood mij de gelegenheid om de berg een nieuw leven te bieden in zijn expositieruimte in Rotterdam: Hilton Art Lab [H(a)L].

2020 – Berg in Es is an old attempt to give a sound to gravity. Originally, the motor that blew up the mountain was an old vacuum cleaner. Once full, the engine stops and the mountain empties very slowly. Copper tongues vibrate and take over the sound of the vacuum cleaner: that sound has been traced and turned out to be the chord of Es. Now the restored version of the Berg in E flat goes up a lot faster with the new engine, but the notes that come out of the horn are still notes from the chord of E flat. Herman Lamers offered me the opportunity to give the new mountain a new life in his exhibition space in Rotterdam: Hilton Art Lab [H (a) L].

link to > Hilton Art Lab