Kippenvleugel

Amsterdam 2008
Tijdens de jubileum tentoonstelling ‘Wendingen 15 jaar’ werd er op verschillende locaties langs de Herengracht in Amsterdam gelegenheid geschapen om tot een symbiose te komen tussen hedendaagse beeldende kunst en muziek. De kippenvleugel stond op het plein van de Singelkerk. Op 14 en 15 juni 2008 speelde Bert Langenkamp op trompet een stuk van Willem Frederik Bon, ‘Petite Trilogie 1970’, Het resultaat was een uniek duet.

Amsterdam 2008
During the jubilee exhibition ‘Wendingen 15 years’, several locations along the Herengracht in Amsterdam gives the occasion to bring about a symbiosis between contemporary art and music. The Chicken Piano stood on the court of the Singelkerk. June 14th and 15th 2008 Bert Langenkamp played on the trumpet a piece of Willem Frederik Bon, ‘ Petite trilogy 1970’. An unique duet was the result.