Musico Mechanico

1997 – In opdracht van Wendingen maakte Nico Parlevliet de interactieve installatie Musico Mechanico, bedoeld om de gewoonte van het applaus tijdens een klassiek concert te doorbreken. Reagerend op het geluid van het publiek tussen de delen van het concert door, begint de installatie te werken, waarna de afzonderlijke apparaten elkaar beïnvloeden. De intervallen worden gevuld met een nieuw geluid. Er ontstaat op die manier een toevalsmuziek, die mede bepalend is voor het totale geluid van het concert.

In het VPRO tv programma ‘Reiziger in Muziek’ van 23 maart 1997 was Nico Parlevliet met deze installatie te gast. De KRO radio zond de première met Wendingen in de Amstelkerk te Amsterdam uit op 10 april 1997.

1997 – Commissioned by Wendingen, Nico Parlevliet made the interactive installation Musico Mechanico, intended to break the habit of applause during a classical concert. Responding to the sound of the audience in between parts of the concert, the installation starts working, after which the individual devices influence each other. The intervals are filled with a new sound. In this way a random music is created, which partly determines the total sound of the concert.

Nico Parlevliet was a guest with this installation in the VPRO TV program ‘Traveler in Music’ of 23 March 1997. The KRO radio broadcast the premiere with Wendingen in the Amstelkerk in Amsterdam on April 10, 1997.