Etude de la Chute

1989-1994 – Etude de la Chute bestaat uit een serie van 4 valmachines die ieder weer 5 mogelijkheden hebben om iets te laten vallen. In de Oosterpoort in Groningen vielen er in het kader van de tentoonstelling A-Lärm (1989) 20 gewichtjes op de toetsen, de snaren en het klankbord van een vleugel. Een variant werd getoond in de Ferens Art Gallery in Hull tijdens een solotentoonstelling van Nico Parlevliet met de titel Noises of Gravitiy(1989). In C.uB.A. in Münster (Germany) waren de valmachines onderdeel van de installatie Der Klang der Schwerkraft(1989). Tijdens het Festival aan de Werf in Utrecht (1992) vielen er 20 hamers op evenzoveel ijzeren buizen, die in een groot trapportaal hingen (Etude de la Chute II) die het geluid van een klokkenspel veroorzaakten wanneer men het trapportaal betrad. In een oud klooster in Plasy (Tsjechië) vormden de valmachines het hart van de installatie ‘Rock Concert’ tijdens het Hermit Festival in 1993.

In 1994 zorgen de valmachines in het oude Kerkje in Kortenhoef voor 20 kerkgeluiden in de tentoonstelling Nocturnen / Beelden voor Blinden en Zienden VIII. Het jeugdprogramma Klokhuis besteed een hele aflevering aan  de geluidskunst van Nico Parlevliet.

1989-1994 – Etude de la Chute is a serial of 4 fall machines which each has the possibility to let fall five objects. In the Oosterpoort in Groningen, within the exhibition ‘A-Lärm’ (1989), 20 weights have fallen on the clavier, the strings and the soundboard of a grand piano. An alternative was shown in the Ferens Art Gallery in Hull (GB) during solo exhibition of Nico Parlevliet with the title ‘Noises or Gravitiy'(1989). In C.uB.A. in Münster (Germany) the fall machines were component of the installation ‘Der Klang der Schwerkraft'(1989). During ‘Festival aan de Werf’ in Utrecht (1992) 20 hammers fell on big iron tubes, which hung in a large staircase portal (Etude de la Chute II) that caused the sound of a carillon when one entered the staircase. In an old monastery in Plasy (Czech Republic), the fall machines formed the heart of the installation ‘Rock Concert’ during the Hermit Festival in 1993.

In 1994, the fall machines in the old church in Kortenhoef provided 20 church sounds in the exhibition Nocturnen / Images for the Blind and the Seeing VIII. The youth program Klokhuis devotes an entire episode to the sound art of Nico Parlevliet.

Noises of Gravity-Ferens Art Gallery- Hull

Der Klang der Schwerkraft-C.uB.A.-Münster

Etude de la Chute II-Festival aan de Werf-Utrecht

Rock Concert- Hermit – Plasy

Kerkgeluiden-Kortenhoef