Palingdroom

2007 – Langs een wandelpad in de Biesbosch staat bij een bruggetje een schoolbord waarop passanten woorden kunnen schrijven, die als je ze spiegelt weer een ander woord vormen. Zoals MAT en TAM. Een palindroom heet dat, maar omdat het hier zo mooi landelijk is met veel water heet het hier palingdroom. Het woord, hangend aan een kabel boven het water, is van twee kanten te zien. Er zijn maar een beperkt aantal letters die zich lenen om te spiegelen, dit beperkte alfabet wordt in wilgentenen gevlochten en klaar gezet. Zodra er een woord gevonden is, wordt het voorgaande woord van de waslijn gehaald en door het nieuwe vervangen.

2007 – Along a footpath in the Biesbosch, at a small bridge, there is a blackboard on which passers-by can write words that, if you mirror them, form another word. Such as MAT and TAM. It is called a palindrome, but because it is so beautifully rural here with a lot of water, it is called eel dream here. (eel meens in Dutch paling) The word, hanging from a cable above the water, can be seen from two sides. There are only a limited number of letters that lend themselves to mirroring, this limited alphabet is woven into willow twigs and prepared. Once a word is found, the previous word is removed from the clothesline and replaced by the new one.