Pictures Project

Om met een nieuwe blik naar de wisselwerking tussen vorm en geluid te kijken, begon Nico Parlevliet in 1990 met zijn Pictures Project. Zoals Moessorgski met zijn muziekstuk ‘Pictures at an Exhibition’ zich liet inspireren door een schilderijen-tentonstelling, zo maakt Parlevliet door heel zijn oeuvre heen een serie geluidssculpturen, die van oorsprong haar verwijzing heeft naar een visuele bron. Binnen zijn Pictures Project vertaalt Parlevliet beelden, meestal uit de kunstgeschiedenis, naar geluid, terwijl normaliter het uiterlijk van zijn installaties gevormd wordt door de elementaire vorm, die nodig is voor het maken van geluid. Daarom lijkt het Pictures Project de tegenovergestelde wereld van het maken van geluidssculpturen.

Nico Parlevliet started his Pictures Project in 1990 to look at the interaction between form and sound from a new perspective. Just as Mussorgsky was inspired by a painting exhibition with his piece of music ‘Pictures at an Exhibition’, Parlevliet makes a series of sound sculptures throughout his oeuvre, which originally refers to a visual source. Within his Pictures Project, Parlevliet translates images, often from art history, into sound, while normally the appearance of his installations is shaped by the elementary form needed to make sound. Therefore, the Pictures Project seems to be the opposite world of sound sculpture making.