Reeland Roots

2014 – In opdracht van de gemeente Dordrecht ontwikkelde Nico Parlevliet in samenwerking met grafisch ontwerpster Manuela Porceddu een geluidsroute door verschillende buurten van de wijk Het Reeland. Dit met de bedoeling om de wijk een eigen identiteit te geven. Via het scannen van QR-codes, op emaille bordjes, die door de hele wijk aan bestaande palen werden geplaatst, kan je verhalen, over de wijk volgen in beeld en geluid, verteld door een vertegenwoordiger van iedere buurt. De 5 verhalen, die gebaseerd zijn op plaatselijke mythes, zijn ieder weer in 5 fragmenten verdeeld, zodat er 25 bordjes over het Reeland verdeeld zijn. De fragmenten die je hoort en ziet, wanneer je een bordje scandt, zijn uitwisselbaar en kunnen ad random worden afgespeeld, waardoor er steeds een iets ander verhaal verteld wordt. Zie voor de plekken van de bordjes: www.reelandroots.nl

2014 – Commissioned by the municipality of Dordrecht, Nico Parlevliet, in collaboration with graphic designer Manuela Porceddu, developed a noise route through various neighborhoods in the Het Reeland district. This with the intention of giving the neighborhood its own identity. By scanning QR codes on enamel signs that were placed on existing poles throughout the neighborhood, you can follow stories about the neighborhood in images and sound, told by a representative of each neighborhood. The 5 stories, which are based on local myths, are each divided into 5 fragments, so that 25 signs are divided over the Reeland. The fragments that you hear and see when you scan a plate are interchangeable and can be played randomly, so that a slightly different story is always told. See for the locations of the signs: www.reelandroots.nl