Reflets et Reflections

2003 – Met als uitgangspunt de huid van platanen en de kleur van de huizen heb ik op uitnodiging van Centr d’Art Contaimporain Cat’Art een week gewerkt in St’ Colombe sur ‘Hers (Zuid-Frankrijk) en daarna het resultaat op de rivier laten drijven. Als enig gereedschap had ik een gloeidraad meegenomen, die aangesloten kon worden op een zonnepaneel, zodat ik geheel in de vrije natuur het aldaar aangeschafte polystyreen vorm kon geven.

2003 – With the references of the skin of the trees and the colours of the houses I worked a week In the south of France, after an invitation of Centr d’Art Contaimporain Cat’Art in St Colombe sur l’Hers. Afterwards I let float the results on the river. As only tool I had taken with me an iron string, which could be connected to a solar collector, so that I could give the polystyrene there forms entirely free in the nature.