Reise zwischen Auge und Ohr

2019 – Op uitnodiging van Stephan Froleyks en Erhard Hirt uit Münster kreeg ik een solo-tentoonstelling aangeboden in Hawerkamp Halle in Münster van 31 maart t/m 22 april 2019. Dit alles in het kader van de start van een groot project met de titel Soundseeing, das Münsterlandweite Klangfestival. In de tentoonstelling zijn de volgende installaties te zien: ‘The Sea’, ‘Communicating Seventh’, ‘Tuning’, ‘Crying Carpet’ en tot slot de parabolische schotel met de titel ‘HorizonLuisterApparaat’, die nu vanuit de hal naar buiten stond gericht, zodat je wanneer je op heet stoeltje ging zitten verre buitengeluiden kon horen, vooral van de vogels in de ver weg staande bomen. Titel van de solo is: ‘Reise zwischen Auge und Ohr’.

2019 – At the invitation of Stephan Froleyks and Erhard Hirt from Münster, I was offered a solo exhibition at Hawerkamp Halle in Münster from March 31 to April 22, 2019. All this as part of the start of a major project entitled Soundseeing , das Münsterlandweite Klangfestival. The following installations can be seen in the exhibition:’The Sea’, ‘Communicating Seventh’, ‘Tuning’,’Crying Carpet’ and finally the parabolic dish with the title ‘Horizon-Listening-Device’, which was now facing out from the hall, so that when you sat down on the chair could hear distant sounds from the outside, especially from the birds in the distant trees. Title of the solo is: “Reise zwischen Auge und Ohr”.

Audio van de hal bij het eerste betreden / Audio from the hall when first entered