Ritme Machine

2012 – In zijn Pictures Project onderzoekt Parlevliet de relatie tussen beeld en geluid. Vaak laat hij zich in dit onderzoek leiden door beeltenissen uit de kunstgeschiedenis. Zo ook zijn studies rondom De SatzMachine; uitgangspunt hier is een schilderij uit 1955, getiteld Satztechnik II van Wilhelm Nay, daarin ontdekte Parlevliet ritmische patronen, die hij weer vertaalde in een op papier geschilderde studie; Ritme Machine. Ingelijst in een ijzeren frame, 110 x 180 cm, prijs nader overeen te komen. Bij interesse stuur een mail naar: nico@parl.nl

2012 – In his Pictures Project Parlevliet examines the relationship between image and sound. In this research he is often guided by images from art history. This is also the case with his studies around De SatzMachine; The starting point here is a painting from 1955 entitled Satztechnik II by Wilhelm Nay, in which Parlevliet discovered rhythmic patterns, which he translated into a study painted on paper; Rhythm Machine. Framed in an iron frame, 110 x 180 cm, price to be agreed upon. If you are interested, send an email to: nico@parl.nl