KleurenGeluidSignaalMachine

2017 – Kleurengeluidsignaalmachine op Rotterdam Contemporary Art Fair 2017. In de stand van Pictura was meer ruimtelijk werk te zien van Parlevliet. De video toont de Kleurengeluidmachine in een eerdere opstelling in Pictura (tijdens de solo tentoonsteling in 2015).
De Coloursoundsignalmachine is geinspireerd op een kleine druk van H. N. Werkman. Hij wordt helaas bij Groningen neergeschoten door de Duitse bezetters op een van de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog. Hij was een grafische kunstenaar, van oorsprong een drukker. Dit is waarschijnlijk de reden om cilinders in de sculptuur te gebruiken. De traagheid van de machine is een wezenlijk onderdeel. In een bepaalde visie en met een zeker oor geeft het een sfeer van meditatie. Tegelijkertijd is de machine een soort tijdmachine. Er zijn vier lopende banden [zoals assemblagelijnen] met vier verschillende snelheden, hoe hoger hoe langzamer. In wezen zijn ze gemaakt om de dagen, uren, minuten en seconden elk een kleur, geluid, signaal te geven.

2017 – ColorsSoundSignalMachine at Rotterdam Contemporary Art Fair 2017. More spatial work by Parlevliet was on display at the Pictura stand. The video shows the Color Sound Machine in a previous setup in Pictura (during the solo exhibition in 2015).
The Color sound signal machine is inspired by a little print by H. N. Werkman. Unfortunately he is shot near Groningen by the German occupiers on one of the last days of the Second World War. He was a graphic artist, originally a printer. This is probably the reason for using cylinders in the sculpture. The inertia of the machine is an essential part. In a certain vision and with a certain ear, it gives an atmosphere of meditation. At the same time, the machine is a kind of time machine. There are four production lines [like assembly lines] with four different speeds, the higher the slower. Essentially they are made to give the days, hours, minutes and seconds each a color, sound, signal.