Satzmachine

2012 – Het werk dat in de Kalkense Meersen, bij Wetteren, wordt getoond heet SatzMachine, omdat het uitgangspunt een schilderij van Ernst Wilhelm Nay uit 1955 is, getiteld Satztechnik II, waarop vormen te zien zijn die Parlevliet associeert met ritme. Door het desolate karakter van de locatie ontstond het idee om de energie die nodig is voor een geluidssculptuur direct uit de natuur te halen, zodat zonnecellen een essentieel onderdeel van het beeld vormen en de energie ook direct aan de motoren leveren. Als de zon schijnt, werkt het beeld optimaal met snelle ritmes, als het bewolkt is zullen de ritmes langzamer zijn en als het donker is zal het beeld stil zijn. Hierdoor ontstaat een zichtbare en hoorbare relatie tussen kunst en natuur.
In 2013 is het werk geplaatst in Ravesteyn, Heenvliet en in 2017 op Landgoed Anningahof in Zwolle waar het 2 jaar in de collectie heeft gestaan.

De Satzmachine is mede mogelijk gemaakt door de Verbeke Foundation, Mondriaan Fonds en de gemeente Dordrecht.

2012 – The work shown in the Kalkense Meersen, near Wetteren, is called SatzMachine, because the starting point is a painting by Ernst Wilhelm Nay from 1955, entitled Satztechnik II, on which forms can be seen that Parlevliet associates with rhythm. Due to the desolate character of the location, the idea arose to obtain the energy required for a sound sculpture directly from nature, so that solar cells form an essential part of the image and also supply the energy directly to the motors. When the sun is shining, the image works optimally with fast rhythms, when it is cloudy the rhythms will be slower and when it is dark the sculpture will be still. This creates a visible and audible relationship between art and nature.
In 2013 the work was installed in Ravesteyn, Heenvliet en in 2017 in Landgoed Anningahof in Zwolle were it was part of the collection for 2 years.

The Satzmachine was made possible in part by the Verbeke Foundation, Mondriaan Fund and the municipality of Dordrecht.