Sound of Discovery

2002 – Op de over het algemeen erg rustige  Archeologische afdeling in het Fries Museum in Leeuwarden, hoorde je (in het kader van de tentoonstelling ‘De Kleine Parade’ georganiseerd door Praktikabel (Leeuwarden)  geluiden van een archeologische opgraving, zoals het scheppen en schoffelen. Het doen van een ontdekking heeft het geluid van de graafmachine als achtergrond. Door deze geluiden heen is het droge verslag gemonteerd van het meten van ‘de put’. Met dank aan Masja Parlevliet, die als kersverse archeoloog precies wist hoe dit in zijn werk ging.

2002 – In the generally very quiet Archaeological Department in the Fries Museum in Leeuwarden, you heard (in the context of the exhibition ‘De Kleine Parade’ organized by Praktikabel (Leeuwarden) sounds of an archaeological excavation, such as shoveling and hoeing. Making a discovery has the sound of the excavator as a background. Through these sounds the dry report of the measurement of ‘the well’ has been edited. Thanks to Masja Parlevliet, who, as a new archaeologist, knew exactly how this was done.

Audio > Sound of Discovery (fragment)