SoundHouse Project

2018 – Er kwamen tegen het eind van de winter van 2017 verschillende bewegingen bij elkaar in mijn werk en mijn hoofd. In de eerste plaats waren er drie uitnodigingen voor deelname aan buiten-exposities, in de tweede plaats kwam ik al zoekende een artikel tegen wat ging over de filosoof Francis Bacon [1561 -1626] en zijn ideeën over Soundhouses en als ‘ultiem movement’ vatte ik de gedachte op om, na de realisatie van materieel werk, ook digitaal het thema rondom Soundhouse verder uit te diepen.

In deze technologische utopie van Francis Bacon ‘The New Atlantis’ voorspelt hij met overweldigend voorgevoel de auditieve technieken en technologieën die alomtegenwoordig zouden zijn in de 21ste eeuw.  Het feit dat Bacon spreekt over ‘Soundhouses’, als plekken waar experimentele geluiden te horen en te beleven zouden zijn, gaf voor mij de link naar de invulling van de eerder genoemde drie uitnodigingen. Ook door Soundhouse letterlijk te vertalen als ‘Geluidshuis’ kwam ik een stap dichter bij het idee om naast de materiële verbeelding ook op zoek te gaan naar een breder inhoudelijk kader, waardoor een vertaalslag binnen het SoundHouse Project ook nieuwe ideeën zou kunnen genereren, bijvoorbeeld via meerdere kunstenaars en via digitale kanalen.

De uiteindelijke resultaten in materiële zin zijn geworden: Soundhouse 1 ,2 en 3. Het digitale aspect van het project is geworden de website soundhouse.org, waarover later.

2018 – Towards the end of winter 2017, different movements converged in my work and my mind. In the first place, there were three invitations to participate in outdoor exhibitions, in the second place, while searching, I came across an article about the philosopher Francis Bacon [1561 -1626] and his ideas about Soundhouses and as a ‘ultimate movement’ I have the idea, after the realization of material work, to further explore the theme around Soundhouse digitally.

In Francis Bacon’s technological utopia “The New Atlantis”, he predicts with overwhelming foreboding the auditory techniques and technologies that would be ubiquitous in the 21st century. The fact that Bacon speaks about “Soundhouses”, as places where experimental sounds could be heard and experienced, gave me the link to the content of the aforementioned three invitations. Also by literally translating Soundhouse as ‘Sound House’ I came one step closer to the idea of ​​looking for a broader substantive framework in addition to the material imagination, so that a translation within the SoundHouse Project could also generate new ideas, for example via multiple artists and via digital channels.

The final results in a material sense have become: Soundhouse 1, 2 and 3. The digital aspect of the project has become the website soundhouse.org, which will be discussed later.