StreamDing

2018 – In opdracht van het DaVinci College Dordrecht ontwierp Nico Parlevliet een 360 graden draaibare unit. In een toetervorm is een beeld-scherm gemonteerd, waar leerlingen via streaming [elkaars] video en/of audio kunnen bekijken en beluisteren. De energie voor de unit wordt geleverd door boven de toetervorm gemonteerde zonnepanelen. De mogelijkheid om de unit te draaien is bedoeld om hem goed op het zonlicht te kunnen richten. Bij de ontwikkeling en fabricage (2017-18) werden leerlingen betrokken, zodat het echt een Ding van en voor hen is geworden.

2018 – Commissioned by DaVinci College Dordrecht, Nico Parlevliet designed a 360 degree rotatable unit. A screen is mounted in a horn shape, where students can watch and listen to [each other’s] video and / or audio via streaming. The energy for the unit is supplied by solar panels mounted above the horn shape. The ability to rotate the unit is intended to allow it to be properly aligned with the sunlight. Students were involved in the development and manufacturing (2017-18), so that it really became a thing of and for them.