Studie van de Val

2012 – Dordtyart geeft de mogelijkheid om een nieuw werk te maken, nadat eerst een bestaand werk is gepresenteerd. Het bestaand werk ’Tuning’ (2010) kreeg in eerste instantie een prachtig platform in de grote hal, daarna werkte Nico Parlevliet aan een nieuwe installatie in situ in het oude pand van de voormalig scheepswerf. De klanken van het werk van vroeger op deze plek zijn het basisidee. Titel: Studie van de val / Etude de la chute, Tentoonstelling: Kunst Werkt, DordtYart, Dordrecht. Nederland, van april 2012 tot eind september 2012

2012 –Dordtyart offers the possibility to create a new work, after an existing work has first been presented. The existing work “Tuning” (2010) was initially given a beautiful platform in the main hall, then Nico Parlevliet worked on a new installation in situ in the old building of the former shipyard. The sounds of the work of the past in this place are the basic idea. Title: Study of the fall / Etude de la chute, Exhibition: Kunst Werkt, DordtYart, Dordrecht. Netherlands, from April 2012 to the end of September 2012