The Last DVD

2015Deze DVD verwijst in de eerste plaats naar zichzelf, zoals je als mens je ook kan afvragen, wie ben ik en wat doe ik hier. Enerzijds een weergave van zijn ontstaansgeschiedenis, anderzijds zijn requiem, want de DVD zal niet lang meer bestaan. Het is een multiple, uitgebracht in een oplage van 30 stuks, gesigneerd door de kunstenaar en verkrijgbaar in normale of in high definition kwaliteit. Bij interesse mail naar > nico@parl.nl

 

2015 – This DVD primarily refers to itself, as a person may also ask to himself: who am I and what am I doing here. On the one hand a representation of his origin, on the other hand his requiem, because the DVD will not be around for long. It is a multiple, released in an edition of 30 pieces, signed by the artist and available in normal or high definition quality. If you are interested, mail to > nico@parl.nl