TheParallelShow#8

De ParallelShow is een serie geïmproviseerde uitvoeringen van incidentele samenwerkingen van uitvoerende kunstenaars. De ParallelShow vindt onverwacht plaats op en rond openbare tentoonstellingen in kunstpodia. De ParallelShow wordt nooit aangekondigd, er worden geen uitnodigingen verzonden. De ParallelShow laat geen sporen na. De ParallelShow is een initiatief van het Unnoticed Art Festival.

2016- Valencia – Lees het verslag, door Nico Parlevliet gemaakt, van TheParallelShow#8 wat plaats vond in het Instituut Valencia d’Art Modern (IVAM) onder de titel Départ – Arrivée.

The ParallelShow is a series of impromptu performances of occasional collaborations of performance art practitioners. The ParallelShow takes place unexpectedly at and around public exhibitions in art venues. The ParallelShow is never announced, no invitations will be sent. The ParallelShow leaves no traces. The ParallelShow is an initiative of the Unnoticed Art Festival.

2016 – Valencia – Read the report, made by Nico Parlevliet, of TheParallelShow # 8 which took place at the Institute Valencia d’Art Modern (IVAM), titled #8: Départ – Arrivée.