Thorax Glissando

Feb 2023 – Thorax Glissando is een nieuw werk wat enerzijds gebaseerd is op een geluidsregistratie van een werk uit het verleden (Glissando Arioso-2012) en anderzijds op een beeldregistratie van dit moment.

Eigenlijk is het actuele beeld de aanleiding om in mijn geluidsarchief te zoeken naar audio die dat beeld wil versterken. Na lang nadenken heb ik besloten om de CT-scans die gemaakt worden om de kanker in mijn lijf te monitoren, te gebruiken als beeld. Daarmee probeer ik de dramatiek zodanig om te buigen dat je het idee krijgt dat in alles wat een proces verbeeldt schoonheid bevat.

De video vond zijn premiere op de site the-artificial.org

Feb 2023 -Thorax Glissando is based partly on a audio recording of a past work (Glissando Arioso-2012) and partly on a image-recording of the present moment. Actually, the current image is what prompted me to search my sound archive for audio that would enhance that image.

After much thought, I decided to use the CT-scans, which were made to monitor the cancer in my body, as images. With this, I try to bend the drama in such a way that you get the idea that anything that depicts a process can contain beauty.

The video premiered on the site: the-artificial.org